نوشته‌ها

لامپ چند وات بخریم ؟!

اینکه قدرت روشنایی لامپ برای هر اتاق چقدر باشد ؟ جواب این سوال به سه مسئله ربط پیدا میکند : ادامه نوشته

منظور از لامپ های ادیسونی چیست ؟!

بخشیدن روح به خانه با لامپ‌های ادیسونی تِک لایت ادامه نوشته