نوشته‌ها

کلوین چیست ؟!

دمای رنگ نور را با مقیاس کلوین مشخص می کنند و و علامت اختصاری آن “k” می باشد.

به طوریکه 5500k برابر با دمای رنگ نور سفید یا روز می باشد. ادامه مطلب